Biuro projektów - PMO zajmuje szczególne miejsce w nowoczesnej, szybko zmieniającej się organizacji.

Przy udziale PMO decydenci i interesariusze w sposób łatwy i przejrzysty mają wgląd w postępy swoich inicjatyw, efektywnie współdzielą zasoby oraz mogą szybciej reagować na zagrożenia lub realizować dodatkowe możliwości wyłaniające się z realizacji projektów. PMPS nie tylko samodzielnie prowadzi biura projektów i programów, ale służy również wsparciem w przygotowaniu i prowadzeniu takich biur w ramach istniejących struktur klientów. Wsparcie w tym zakresie nie ogranicza się tylko do uruchomienia usługi, możemy również podjąć się audytu i optymalizacji istniejącego biura projektów.

Przykładowy zakres usług biura projektów świadczonego przez PMPS:

· Prowadzenie ewidencji projektów ich stanu i współzależności

· Zdefiniowanie i śledzenie wskaźników projektów np. postępów, zużycia zasobów, wartości wypracowanej,

· Prowadzenie kalendarzy projektów i programów

· Prowadzenie dokumentacji projektowej

· Koordynacja dostaw i logistyki projektowej

· Koordynacja i wsparcie odbiorów produktów projektu

· Koordynacja i przygotowanie spotkań

· Udział w spotkaniach i sporządzanie notatek

· Dystrybucja materiałów projektowych

· Komunikacja masowa

· Techniczna obsługa raportowania zarządczego