Nasza oferta jest skierowana do firm, organizacji i instytucji, które planują bądź realizują złożone projekty.

Możemy się podjąć reprezentacji zarówno klientów jak i dostawców projektu.

Pomagamy przygotować, ocenić, dostarczyć oraz przejąć w użytkowanie rezultaty najbardziej złożonych przedsięwzięć. Specjalizujemy się w zarządzaniu przedsięwzięciami wykorzystującymi wiodące rozwiązania informatyczne, oraz metody opracowane przez znane firmy doradcze i szkoleniowe.

Posiadamy również własne metody i szablony, dzięki którym realizacja nawet najbardziej złożonych przedsięwzięć przebiega sprawniej i przejrzyściej.

 Oferujemy:

· Zarządzanie programami i portfolio projektów

· Przygotowanie i prowadzenie biura projektów

· Zarządzanie projektami, w tym „ratowanie projektów”

· Zarządzanie ryzykiem i analizy ryzyka w zakresie projektowym i procesowym

· Zarządzanie operacyjne jednostkami usługowymi i serwisowymi

· Zarządzanie zmianą w organizacji

· Zarządzanie cyklem przygotowania projektu

· Usługi eksperckie w zakresie zarządzania jakością projektów wdrożeniowych

· Usługi eksperckie w zakresie zarządzania majątkiem usługowym

· Analiza i optymalizacja obecnej praktyki zarządzania projektami

· Szkolenia w zakresie szacowania projektów

· Szkolenia w zakresie zarządzania projektami i programami

· Szkolenia w zakresie obsługi narzędzi informatycznych

· Pozyskanie i organizację zespołów wdrożeniowych

· Analizy i opracowanie procesów biznesowych

· Analizy i opracowania w zakresie strategii działań i wizji rozwoju

· Analizy opłacalności, wykorzystania zasobów i zwrotu z inwestycji